ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

โทร.083-3390099

สายตรงผู้บริหาร

โทร.083-3390099

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

ส่งข้อความร้องทุกข์ตำบลดงมะไฟ

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลดงมะไฟ

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?

ประกาศ หลักเกณฑ์อื่นๆ

ภาพกิจกรรม

สปสช. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ