เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่

นับย้อนหลังเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ใหม่

  • 00วัน
  • 00ชั่วโมง
  • 00นาที
  • 00วินาที

ประกาศหลักเกณฑ์ เลือกตั้ง นายกฯ ใหม่ 65

"ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส"

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

โทร.083-3390099

สายตรงผู้บริหาร

โทร.083-3390099

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

ส่งข้อความร้องทุกข์ตำบลดงมะไฟ

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลดงมะไฟ

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?

ประกาศ หลักเกณฑ์อื่นๆ

ประกาศหลักเกณฑ์ เลือกตั้ง นายกฯ ใหม่ 65

ภาพกิจกรรม

สปสช. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ