สาระน่ารู้ทั่วไป

ฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชดำเนินมายังตำบลดงมะไฟ นายสอน ดวงปากดี

ฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชดำเนินมายังตำบลดงมะไฟ นายสอน ดวงปากดี

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการ ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม มาตรฐานการให้บริการ เอกสารเผยแพร่

 ภาษีบำรุงท้องที่

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000    ภาษีบำรุงท้องที… Read More » ภาษีบำรุงท้องที่

นายขวัญใจ แก้วหาวงศ์

นายขวัญใจ แก้วหาวงศ์ อยู่ที่หมู่ 6 บ้านเหล่านกยูง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เดิมมีอาชีพรับ… Read More »นายขวัญใจ แก้วหาวงศ์

วัดป่าหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ

วัดป่าหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ วัดป่าหนองไผ่ ตําบลดงมะไฟ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เดิมเป็นสํานั… Read More »วัดป่าหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมา… Read More »เศรษฐกิจพอเพียง