แหล่งเรียนรู้ตำบล

ข้อมูลท่องเที่ยวตำบลดงมะไฟ 12 หมู่บ้านในตำบลดงมะไฟ

ข้อมูลท่องเที่ยวตำบลดงมะไฟ 12 หมู่บ้านในตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นายขวัญใจ แก้วหาวงศ์

นายขวัญใจ แก้วหาวงศ์ อยู่ที่หมู่ 6 บ้านเหล่านกยูง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เดิมมีอาชีพรับ… Read More »นายขวัญใจ แก้วหาวงศ์

วัดป่าหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ

วัดป่าหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ วัดป่าหนองไผ่ ตําบลดงมะไฟ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เดิมเป็นสํานั… Read More »วัดป่าหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านดงน้อย นางอำนวย ดากาวงศ์

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านดงน้อย นางอำนวย ดากาวงศ์