26การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

อบต.ดงมะไฟ ได้ดำเนินการตามรายละเอียดด้านล่างนี้