รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี. ต้นยางใหญ่ 

รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี. ต้นยางใหญ่  ณ ตำบลดงมะไฟ. อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  ตามประกาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

ต้นยางนาใหญ่

ตั้งอยู่บริเวณที่ดินของวัดศรีสะอาดบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11 มีอายุมากกว่า 400 ปี มีเส้นรอบวงขนาด 10 เมตร  30 เซนติเมตร  ความสูงจากพื้นดินถึงปลายยอด 69 เมตร ใช้คนโอบถึง 21 คน เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวคู่กับชาวบ้านตำบลดงมะไฟมาหลายชั่วอายุคน

ความเป็นมา

แต่เดิมเจ้าของที่ดินประกาศขายต้นยางใหญ่ให้กับนายทุนตัดโค่นขาย เพื่อใช้ที่ดินสร้างบ้าน ยังไม่ทันขายเจ้าของที่ดินก็ล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ ไปหาหมอก็ไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคอะไร ที่พึ่งสุดท้ายจึงไปกราบไหว้ขอขมาต้นยางใหญ่ ว่าจะไม่ตัดไม่ขายขอให้หายจากอาการป่วย เหมือนปาฎิหารย์ เจ้าของที่ดินหายจากอาการป่วยเป็นปลิดทิ้ง  ชาวบ้านจึงนิยมมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รุขเทวดา นางไม้ที่สิงสถิต ณ ต้นยางใหญ่ ซึ่งเปรียบเสมือนเทวา อารักษ์ ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครอง นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของต้นยางนาใหญ่แล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชาวบ้าน ในปี 2561 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นต้นไม้รุกขมรดกของแผ่นดิน ประจำจังหวัดสกลนคร