การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริการ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริการ อบต.ดงมะไฟ