รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ผด.๓)งวดที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ผด.๓)งวดที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหางวด 2

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่