16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานความพึงพอใจผ่านระบบ citizen.info.go.th

ผ่านการแสกน QR CODEยงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563