สปสช.

งาน สปสช.

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปี 2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต… Read More »กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปี 2564

โครงการส่งเสริมพัฒนาการ และโภชนาการเด็ก 0-5 ปี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล) เป… Read More »โครงการส่งเสริมพัฒนาการ และโภชนาการเด็ก 0-5 ปี

โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม ใส่ใจสุขภาพประชาชน ปี 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ชมรมสร้างสุขภาพบ้านดงน้อย หมู่ที่ 9 โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม ใ… Read More »โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม ใส่ใจสุขภาพประชาชน ปี 2564

โครงการแก้ปัญหาความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 ชมรม อสม. เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ดงมะไฟ จัดกิจกรรม ณ วัดสว่างวัฒนา สนับสนุนงบประมาณ… Read More »โครงการแก้ปัญหาความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี 2564

โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หมู่ 9

วันที่ 9 เมษายน 2564 ชมรมสร้างสุขภาพบ้านดงน้อย ม.9 จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบน… Read More »โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หมู่ 9

โครงการ วัยเรียน วัยใส รู้ ใส่ใจ ความปลอดภัย

วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านดงขวาง จัดกิจกรรมโครงการ วัยเรียน วัยใส รู้ ใส่ใจ ความปลอดภัย ณ อาค… Read More »โครงการ วัยเรียน วัยใส รู้ ใส่ใจ ความปลอดภัย

โครงการฟื้นฟูศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้พิการทางจิต ปี 2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โดย ชมรม อสม. เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ดงมะไฟ ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูศักยภาพชุมชนในการ… Read More »โครงการฟื้นฟูศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้พิการทางจิต ปี 2564

โครงการลูกประคบสมุนไพรและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ทาง รพ.สต.ดงมะไฟ ได้จัดทำโครงการลูกประคบสมุนไพรและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุม… Read More »โครงการลูกประคบสมุนไพรและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2564

กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2564 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภ… Read More »โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2564

โครงการอบรมนักเรียนเรื่องฟันสวยด้วยมือเรา

โครงการอบรมนักเรียนเรื่องฟันสวยด้วยมือเรา โดยโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกั… Read More »โครงการอบรมนักเรียนเรื่องฟันสวยด้วยมือเรา

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย โดย ศพด.บ้านนากับแก้ วันที่ื 24 กุมภาพั… Read More »โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID – 19

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID – 19 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเร… Read More »โครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID – 19