ประกาศ NO GIFT POLICY งดรับ งดให้ ของขวัญ ขอรับแต่คำอวยพร

นางสาวสุภาวดี  ตระกูลศรสูรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประกาศ NO GIFT POLICY งดรับ งดให้ ของขวัญ ขอรับแต่คำอวยพร มุ่งส่งเสริมและสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส และดำเนินการด้วยหลักคุณธรรม

ไม่รับของกำนัล