ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประจำปี 2565