ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประจำปี 2566