รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ผด.๓)งวดที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ผด.๓)งวดที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหางวด(1)

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่