พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ทรงพระราชดำเนินมายังตำบลดงมะไฟ  ในการเสด็จแต่ละครั้งสร้างความปราบปลื้มให้ประสบนิกรชาวตำบลดงมะไฟ และพระองค์ได้ทรงพระราชดำริสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ , ห้วยปุ๊ , และอื่นๆ อีกมากมาย

ภาษาควรรู้กับ อบต.ดงมะไฟ

ภาพ บรรยากาศ ดงมะไฟเกมส์ ปี 2560 กีฬาประจำปี ตำบลดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

พระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยเรือ บ้านดงน้อย ตำบลดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร พบกับ นายสอน ดวงปากดี

วัดถ้ำผาแด่น ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แห่งใหม่ สวยงาม น่ายกย่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ :: www.dongmafai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ตั้งอยู่ที่ บ้านดงมะไฟ  ต.ดงมะไฟ  อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น วัดถ้ำผาแด่น  วัดป่าหนองไผ่  อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 


เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้เพื่อมุ่งให้พสกนิกรได้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่กำกัดดูแลส่วนต่างๆ ของตำบล เช่น แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู่ชุมชนเชิงเกษตรกรรมที่ได้รับรางวัลมากมาย มีดังต่อไปนนี้

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งให้พสกนิกรได้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ อีกทั้งพระองค์ยังได้ทรงพระราชทานความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Economy ดังพระราชดำรัสที่ได้ทรงตรัสไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554