previous arrow
next arrow
Slider
จัดการเว็บไซต์

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

โครงการแก้ปัญหาความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 ชมรม อสม. เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ดงมะไฟ จัดกิจกรรม ณ วัดสว่างวัฒนา สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ…

โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หมู่ 9

วันที่ 9 เมษายน 2564 ชมรมสร้างสุขภาพบ้านดงน้อย ม.9 จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านดงน้…

แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการ

แบบสำรวจ / แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

  คู่มือประชาชน/สาระน่ารู้

  ประกาศ / ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ต่างๆ 

  รายงานการเงิน-รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

16 มีนาคม 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ฯ
22 กุมภาพันธ์ 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
15 กุมภาพันธ์ 64 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ฯ
2 กุมภาพันธ์ 64 ประกาศ การซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
26 มกราคม 64 ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
26 มกราคม 64 ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
22 มกราคม 64 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการกองการศึกษา
20 มกราคม 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
23 กันยายน 63 โครงการขุดลอกหนองกุดขี้เหล็กสาธารณประโยชน์ บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
23 กันยายน 63  โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
22 เมษายน 64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2564
22 เมษายน 64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564
22 เมษายน 64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2564
22 เมษายน 64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2563
22 เมษายน 64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2563
22 เมษายน 64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2563
20 มิถุนายน 62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนเมษายน 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมีนาคม 2562

  เว็บบอร์ด/กระดานสนทนา / Q & A

  หนังสือราชการ สถ.

ผู้บริหาร
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นากองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.083-3390099

สายตรงผู้บริหาร โทร.083-3390099

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

ส่งข้อความร้องทุกข์ ในเขตตำบลดงมะไฟ

Q&A

ถาม-ตอบ ปัญหาที่พบบ่อย

รายงานการประชุมสภา