previous arrow
next arrow
Slider
จัดการเว็บไซต์

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ems ศูนย์ดงมะไฟออกตรวจสอบช่วยเหลือผู้มีอาการเหนือยเพลียอ่อนแรง

รับแจ้งจากศูนย์ 1669 ว่าผู้ป่วยเหนือยเพลีย บ้านเลขที่ 161 หมู่ 5 บ้านนากับแก้ ตำบลดงมะไฟ ศูนย์ดงมะไฟออกตรวจสอบ พบ ผู้ป่วยเป็นชาย มีอาการเหนือยเพลียอ่อ…

จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อบต.ดงมะไฟ ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต…

  คู่มือประชาชน/สาระน่ารู้

  ประกาศ / ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ต่างๆ 

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

26 กุมภาพันธ์ 63 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6
6 ธันวาคม 62 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 2
26 พฤศจิกายน 62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8
19 กุมภาพันธ์ 63 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านดงน้อย หมู่ที่ 9
22 ตุลาคม 62 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12
8 ตุลาคม 62 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11
1 ตุลาคม 62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10
26 กรกฎาคม 62 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
15 กรกฎาคม 62 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10
1 กรกฎาคม 62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ 12

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

20 มิถุนายน 62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนเมษายน 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมีนาคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมกราคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนธันวาคม 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ผู้บริหาร
นายไพโรจน์  พลธิราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นากองค์การบริหารส่วนตำบล