previous arrow
next arrow
Slider

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกป่า

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 อบต.ดงมะไฟโดยงานส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกป่า ประจำปี 2562  เพื่อปลูกป่าและเป็นการอนุรัก…

  คู่มือประชาชน/สาระน่ารู้

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

8 กุมภาพันธ์ 62 ประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนาแก (บ้านฝาก) -หนองมันปลา
30 ตุลาคม 61 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
15 มิถุนายน 61 กำหนดราคากลางการก่อสร้าง อบต.ดงมะไฟ
4 ธันวาคม 60 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
30 มิถุนายน 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10
30 มิถุนายน 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ 3
30 มิถุนายน 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ 2
30 มิถุนายน 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ 2
30 มิถุนายน 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะไฟ หมู่ 1
30 มิถุนายน 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงขวาง หมู่ 3

จัดการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ผู้บริหาร
นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา
ณ สกลนคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไพโรจน์  พลธิราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล