previous arrow
next arrow
Slider
จัดการเว็บไซต์

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการ

แบบสำรวจ / แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

  คู่มือประชาชน/สาระน่ารู้

  ประกาศ / ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ต่างๆ 

ประกาศกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน : 22 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง : 29 มกราคม 64
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 26 มกราคม 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่องเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการตราข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. … : 9 กันยายน 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่องปรับปรุงโครงสร้างส่วรราชการและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 : 19 สิงหาคม 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ : 19 สิงหาคม 63
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 อบต.ดงมะไฟ : 29 พฤษภาคม 63
ประกาศ อบต.ดงมะไฟ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 5 : 30 เมษายน 63
ประกาศ อบต.ดงมะไฟ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 19 ธันวาคม 62
แบบขอเสนอญัตติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 : 28 พฤศจิกายน 62

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

22 กุมภาพันธ์ 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
15 กุมภาพันธ์ 64 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ฯ
2 กุมภาพันธ์ 64 ประกาศ การซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
26 มกราคม 64 ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
26 มกราคม 64 ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
22 มกราคม 64 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการกองการศึกษา
20 มกราคม 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
23 กันยายน 63 โครงการขุดลอกหนองกุดขี้เหล็กสาธารณประโยชน์ บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
23 กันยายน 63  โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
23 กันยายน 63 โครงการขุดลอกลำห้วยทุ่งช้างตาย บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

20 มิถุนายน 62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนเมษายน 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมีนาคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมกราคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนธันวาคม 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

  เว็บบอร์ด/กระดานสนทนา / Q & A

  หนังสือราชการ สถ.

ผู้บริหาร
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นากองค์การบริหารส่วนตำบล

สายตรงผู้บริหาร โทร.083-3390099

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

ส่งข้อความร้องทุกข์ ในเขตตำบลดงมะไฟ