พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

[download id=”1607″]

หรือ Link http://www.dongmafai.go.th/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/06/law_info2540.pdf