17. E-Service

17. E-Service อบต.ดงมะไฟ กับ 3 ขั้นตอนง่ายๆ

แบบฟอร์มการให้บริการ เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มการให้บริการ เกี่ยวกองช่าง การก่อสร้างอาคาร

ตัวอย่างการกรอกคำขอ

ex-คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร

ข้อมูล หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง