โครงการใช้ยาสมุนไพร ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ (นางสาวอรอุมา ไตรภพ) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดอบรมโครงการใช้ยาสมุนไพร ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ (นายเทา ทิพจร) เป็นผู้กล่าวรายงาน…