โครงการลูกประคบสมุนไพรและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ทาง รพ.สต.ดงมะไฟ ได้จัดทำโครงการลูกประคบสมุนไพรและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อสม. จำนวน 60 คน ประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน เปิดอบรมโครงการโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล) และ (นางวัชราภรณ์ พ่อคุณตรง) ผอ.รพ.สต.เป็นผู้กล่าวรายงาน