โครงการลดละ เลิกบุหรี่ และสุรา บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6 ปี 2564

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ชมรมสร้างสุขภาพบ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6 โครงการลดละ เลิกบุหรี่ และสุรา ปี 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่านกยูง สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ เปิดอบรมโครงการโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล) และ (นายเทวี พรหมโคตร)ผู้กล่าวรายงาน…