โครงการอบรมคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการอบรมคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร