โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม ใส่ใจสุขภาพประชาชน ปี 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ชมรมสร้างสุขภาพบ้านดงน้อย หมู่ที่ 9 โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม ใส่ใจสุขภาพประชาชน ปี 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านดงน้อย สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ
เปิดอบรมโครงการโดย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นางสาวอรอุมา ไตรภพ) และ (นายศิริศักดิ์ ศิริฟอง)
ผู้กล่าวรายงาน…