โครงการส่งเสริมพัฒนาการ และโภชนาการเด็ก 0-5 ปี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการ และโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ (นายเทา ทิพจร) เป็นผู้กล่าวรายงาน…