โครงการฝึกทักษะการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้กำหนดจัดกิจกรรม โครงการฝึกทักษะการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ วันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และการฝึกปฏิบัติการนวดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย