กองคลัง อบต.ดงมะไฟ

ประกาศขยายกำหนดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดิน… Read More »ประกาศขยายกำหนดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒