นายขวัญใจ แก้วหาวงศ์ อยู่ที่หมู่ 6 บ้านเหล่านกยูง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เดิมมีอาชีพรับจ้าง ทำงานเหล็กโครงหลังคาบ้านนานถึง 15 ปีจนประสบกับปัญหาสุขภาพ จึงถูกเลิกจ้างและตกงาน จากนั้นก็ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร ทำเกษตรพอเพียง