ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านดงน้อย นางอำนวย ดากาวงศ์

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านดงน้อย นางอำนวย ดากาวงศ์

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง