ฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชดำเนินมายังตำบลดงมะไฟ นายสอน ดวงปากดี

ฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชดำเนินมายังตำบลดงมะไฟ นายสอน ดวงปากดี