โครงการแก้ปัญหาความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 ชมรม อสม. เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ดงมะไฟ จัดกิจกรรม ณ วัดสว่างวัฒนา สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ เปิดอบรมโครงการโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล) และ (นายอุดร อุ่มภูธร) ผู้กล่าวรายงาน…