nabtang

การจัดทำถังขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดดังนี้ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก… Read More »การจัดทำถังขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปี 2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต… Read More »กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปี 2564

โครงการส่งเสริมพัฒนาการ และโภชนาการเด็ก 0-5 ปี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล) เป… Read More »โครงการส่งเสริมพัฒนาการ และโภชนาการเด็ก 0-5 ปี

โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม ใส่ใจสุขภาพประชาชน ปี 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ชมรมสร้างสุขภาพบ้านดงน้อย หมู่ที่ 9 โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม ใ… Read More »โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม ใส่ใจสุขภาพประชาชน ปี 2564

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพังโคน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลพังโคน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดูงานเรื่องการเพิ่มข้อมูลทางเว็บไ… Read More »ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพังโคน

กู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงมะไฟ ช่วยชาวบ้านตกนั่งร้าน

31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08 35 น. ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงมะไฟ รับแจ้งจากศูนย์สั่งการโรงพยาบาลศูนย์สกลน… Read More »กู้ชีพ กู้ภัย อบต.ดงมะไฟ ช่วยชาวบ้านตกนั่งร้าน

โครงการแก้ปัญหาความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 ชมรม อสม. เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ดงมะไฟ จัดกิจกรรม ณ วัดสว่างวัฒนา สนับสนุนงบประมาณ… Read More »โครงการแก้ปัญหาความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี 2564

โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หมู่ 9

วันที่ 9 เมษายน 2564 ชมรมสร้างสุขภาพบ้านดงน้อย ม.9 จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบน… Read More »โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หมู่ 9

โครงการ วัยเรียน วัยใส รู้ ใส่ใจ ความปลอดภัย

วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านดงขวาง จัดกิจกรรมโครงการ วัยเรียน วัยใส รู้ ใส่ใจ ความปลอดภัย ณ อาค… Read More »โครงการ วัยเรียน วัยใส รู้ ใส่ใจ ความปลอดภัย

โครงการฟื้นฟูศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้พิการทางจิต ปี 2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โดย ชมรม อสม. เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ดงมะไฟ ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูศักยภาพชุมชนในการ… Read More »โครงการฟื้นฟูศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้พิการทางจิต ปี 2564