โครงการอบรมนักเรียนเรื่องฟันสวยด้วยมือเรา

โครงการอบรมนักเรียนเรื่องฟันสวยด้วยมือเรา โดยโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564