โครงการฝึกปฏิบัติการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุและอุบัติภัย ปี 2564

กิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงมะไฟ เปิดงานโดย นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ