โครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID – 19

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID – 19 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านนากับแก้สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงมะไฟ ปีงบประมาณ 2564