31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565 อบต.ดงมะไฟ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564 อบต.ดงมะไฟ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

(หมายเหตุ ITA 2022 จำเป็นต้องเผยแพร่/ห้ามลบ ข้อมูล รอบ 12 M)

 

 

 

31สรุปผลดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล 2564