แผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ(ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563