ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดงขวาง ม.3