ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ้านโพนก้างปลา