ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

อาคารอเนกประสงค์