โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11