โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยเรือ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยเรือ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1