ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ2

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ3