ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง