ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 2566

020ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง