ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายเกียน สามชัย บ้านนาแก หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายเกียน สามชัย บ้านนาแก หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง