ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1