ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลดงมะไฟ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลดงมะไฟ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7