คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

[pdf-embedder url=”http://www.dongmafai.go.th/wp-content/uploads/2018/10/คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อบต.ดงมะไฟ-1.pdf” title=”คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อบต.ดงมะไฟ”]