คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อบต.ดงมะไฟ