แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

 

เอกสารเพิ่มเติม

เเผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อบต.ดงมะไฟ