ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 อบต.ดงมะไฟ

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 อบต.ดงมะไฟ