ประกาศ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ประกาศเรื่องการรณรงค์มาตรการประหยัดพลัง