วันพระราชทานธงชาติไทย 2565

ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต. กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน 12 หมู่บ้าน ข้าราชการ และลูกจ้าง อบต.ดงมะไฟ ร่วมชักธงชาติไทย ในเวลา 08.00 น.บริเวณหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จ.สกลนคร เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติ และตำบลดงมะไฟ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕
#จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
#อบต.ดงมะไฟ #นายกฯ เปิ้ล #วันพระราชทานธงชาติไทย