ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
ได้จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565
ในระหว่างวันที่15-18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกิจกรรมเชิญชวนให้คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่บ้านและสวมใส่ชุดสีขาวมาปฏิบัติราชการ